Carry Wouters

Lettering Artist

Writing lines
to build letters

Lettering artist. Lijnen schrijven en letters opbouwen. Werken met woorden op diverse materialen, manueel en digitaal. Verbinden van ogen, hoofd en handen.

Zelfstandig kalligrafe en docente. In opdracht werken of studenten begeleiden is een groeiproces in de veilige omgeving van wederzijds respect.

Reading letters
to learn words

Letters lezen om woorden te begrijpen. Kijken naar woorden om de zin te herkennen. Zoeken naar ruimte die tussen lijnen blijft hangen.

Working with
words that
remain unspoken

Herinnering in kleur en beweging vertalen. Werken met woorden die onuitgesproken blijven. Ideeën vertalen naar beeld, vorm en tekst.