Carry Wouters

Lettering Artist

Writing lines
to build letters

Lettering artist. Lijnen schrijven en letters opbouwen. Werken met woorden op diverse materialen , manueel en digitaal. Verbinden van ogen, hoofd en handen.

Mede-bestuurder en docent aan European Lettering Institute te Brugge (B).

Reading letters
to learn words

Letters lezen om woorden te begrijpen. Kijken naar woorden om de zin te herkennen. Zoeken naar ruimte die tussen lijnen blijft hangen.

Working with
words that
remain unspoken

Herinnering in kleur en beweging vertalen. Werken met woorden die onuitgesproken blijven. Ideeën vertalen naar beeld, vorm en tekst.